بیمار : «آقای دكتر! چند وقتیه  كه تمرکزم رو از دست دادم فکر کنم فراموشی گرفتم. چه كار كنم؟»

روانشناس :« اول بهتره تا فراموش نكردی ، ویزیت منو بدی.»

ژوئن 16, 2020

سایکوتون

بیمار : «آقای دكتر! چند وقتیه  كه تمرکزم رو از دست دادم فکر کنم فراموشی گرفتم. چه كار كنم؟» روانشناس :« اول بهتره تا فراموش نكردی […]
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

بیمار: واقعا عجيبه آقای دکتر! از وقتی شروع کردم به صحبت با شما و دردها و مشکلاتمو براتون گفتم، سردردم کلا از بين رفته. روانشناس : […]
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

بیمار: دکتر جون دستم به دامنت ، دیگه تحمل این درد رو ندارم ، بکش منو ، راحت بشم. روانشناس: آقا جان من خودم کارمو بلدم […]
ژوئن 16, 2020

سایکوتون

دکتر اول : امروز یکی از بیمارهام می گفت که ، پدر پدر پدر پدربزرگ خودش رو دیده!! دکتر دوم : از دو حال خارج نیست […]