جمله معروفی هست که می گوید ما ابزارها را شکل می دهیم و درنهایت ابزار ها ما را شکل خواهند داد خوب شاید تمثیل واقعی  این جمله معروف رو بشه به راحتی در رسانه های جمعی  والبته در شبکه های اجتماعی دید چند وقته درگیر اینستاگرام و پوچی محتوای لایوهای جوان های امروزی هستم و وفور چت های بی محتوی که  یدیده نوظهوری است  رو رصد می کنم  خیلی عجیبه جوان هایی که ساعت ها پای لایو چت میکنند و گفتگوهای بی محتوی در انواع غالب ها ی بی محتوی ذهنی نشخوار  می کنند و اسم این روزمرگی رو می زارند آزادی آزادی در محتوی آزادی در نوع تفکر از یک جایی به بعد این بی محتوایی تبدیل می شه به پوچی در حقیقت این خاله زنک بازی های اجتماعی این روزمره گویی ها و در بسیاری از موارد واژگونه گویی ها و تمسخر بازی های چتی و شوخی های جنسی و گاهی سادیستیک نتیجه ایدئولوژی نداشتن چهارچوب نداشتن رنج گریزی و آزادی خواهی بدون چهارچوب نسل جدیده من دارم نسل بی محتوایی رو مشاهده می کنم که انگار نبوغش رو داره صرف فضای مجازی اون هم از نوع روزمرگی می کنه  وقتی نسلی معنی رنج کشیدن و آزادی رو در افراط و تفریط های شناختی خودش درک نکرده باشه اون وقت نباید  عجیب باشه دیدن پدیده ارباب و بردگی پدیده سیگار و الکلیسم  پدیده خودکشی و خون بازی  در اون نسل نسل جدید بیشتر از هرچیز نیازمند محبت عشق و درک شدنه پس  کمی تفکر و تامل بایدچاشنی کار پدر و مادرهای جدید باشه.

مرتضی ابراهیم پور

ژوئن 14, 2020

چت بازی

جمله معروفی هست که می گوید ما ابزارها را شکل می دهیم و درنهایت ابزار ها ما را شکل خواهند داد خوب شاید تمثیل واقعی  این […]
ژوئن 14, 2020

به خودت اهمیت بده

به خودت کمی اهمیت بده وگرنه لابه لای زندگی از بین می روی و هیچ کس هم نمی فهمد جان ماکسول کوتسی گم شدن تو لابه […]
ژوئن 13, 2020

گرفتار

بی تو دکترها جوابم کرده اند از زندگی از همان روزی که گفتی نه گرفتارت شدم مرتضی ابراهیم پور
ژوئن 13, 2020

شروع کن

آهنگ سازان بزرگ از آنجا که به آن ها الهام می شود شروع به ساختن قطعاتشان نمی کنند بلکه چون شروع به ساختن می کنند به […]