تکنولوژی

پژوهشگران دانشگاه MIT موفق شدندبا استفاده از دوربین‌های با قابلیت ضبط پرسرعت و در مراحل بعدی با  دوربین‌های معمولی تجاری DSLR با تحلیل  لرزش اجسام پیرامونی صدا و حتی موسیقی را بازسازی کنند.

پژوهشگران در هنگام پخش  موسیقی، لرزش برگ‌های یک گیاه را مورد بررسی قرار دادند و  توانستند همان موسیقی در حال پخش  را بازسازی کنند در مرحله بعد آنها با دوربینی که خارج یک محوطه اتاق نصب کرده بودند، لرزش یک بسته چپس را بررسی کردند و باز هم موفق شدند .دانشمندان در مرحله بعدی  با یک دوربین معمولی هم موفق به انجام کار شدند.

منبع :

https://venturebeat.com/2014/08/04/watch-mit-discovers-how-to-spy-on-speech-from-a-video-of-vibrating-objects-in-a-room/

ژوئن 17, 2020

استراق سمع از طریق تحلیل ارتعاشی اجسام

پژوهشگران دانشگاه MIT موفق شدندبا استفاده از دوربین‌های با قابلیت ضبط پرسرعت و در مراحل بعدی با  دوربین‌های معمولی تجاری DSLR با تحلیل  لرزش اجسام پیرامونی […]