دسته‌بندی نشده

تا ابد جرم دلم عشق و جنون است ای عقل

حبس احساس مرا حکم رهایی فرما

مرتضی ابراهیم پور

ژوئن 12, 2020

احساس حبس شده

تا ابد جرم دلم عشق و جنون است ای عقل حبس احساس مرا حکم رهایی فرما مرتضی ابراهیم پور