چند رسانه ای

ویدئو

عکس نوشته

ژوئن 17, 2020

راه بی زمان ساختن

آدمها فکر می‌کنند اگر یک بارِ دیگر متولد شوند، جورِ دیگری زندگی می‌کنند، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود. فکر می‌کنند می‌توانند همه چیز […]
ژوئن 17, 2020

استراق سمع از طریق تحلیل ارتعاشی اجسام

پژوهشگران دانشگاه MIT موفق شدندبا استفاده از دوربین‌های با قابلیت ضبط پرسرعت و در مراحل بعدی با  دوربین‌های معمولی تجاری DSLR با تحلیل  لرزش اجسام پیرامونی […]
ژوئن 17, 2020

سایکوتون

من حداقل 15 حقیقت رو راجع به شما میدونم: 1.الان توی اینترنتی 2. الان تو سایت منی 3. یک انسان هستی 4.الان داری پست منو میخونی […]
ژوئن 17, 2020

سایکوتون

روانشناس : خوب می خوام یکی از فانتزی های ذهنیت رو برام بگی بیمار :یکی از فانتزیام اینه که وقتی میخوابم بابام نه تنها کولر رو […]

صوت

ژوئن 17, 2020

راه بی زمان ساختن

آدمها فکر می‌کنند اگر یک بارِ دیگر متولد شوند، جورِ دیگری زندگی می‌کنند، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود. فکر می‌کنند می‌توانند همه چیز […]
ژوئن 17, 2020

استراق سمع از طریق تحلیل ارتعاشی اجسام

پژوهشگران دانشگاه MIT موفق شدندبا استفاده از دوربین‌های با قابلیت ضبط پرسرعت و در مراحل بعدی با  دوربین‌های معمولی تجاری DSLR با تحلیل  لرزش اجسام پیرامونی […]
ژوئن 17, 2020

سایکوتون

من حداقل 15 حقیقت رو راجع به شما میدونم: 1.الان توی اینترنتی 2. الان تو سایت منی 3. یک انسان هستی 4.الان داری پست منو میخونی […]
ژوئن 17, 2020

سایکوتون

روانشناس : خوب می خوام یکی از فانتزی های ذهنیت رو برام بگی بیمار :یکی از فانتزیام اینه که وقتی میخوابم بابام نه تنها کولر رو […]

متن و مقاله

ژوئن 17, 2020

راه بی زمان ساختن

آدمها فکر می‌کنند اگر یک بارِ دیگر متولد شوند، جورِ دیگری زندگی می‌کنند، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود. فکر می‌کنند می‌توانند همه چیز […]
ژوئن 17, 2020

استراق سمع از طریق تحلیل ارتعاشی اجسام

پژوهشگران دانشگاه MIT موفق شدندبا استفاده از دوربین‌های با قابلیت ضبط پرسرعت و در مراحل بعدی با  دوربین‌های معمولی تجاری DSLR با تحلیل  لرزش اجسام پیرامونی […]
ژوئن 17, 2020

سایکوتون

من حداقل 15 حقیقت رو راجع به شما میدونم: 1.الان توی اینترنتی 2. الان تو سایت منی 3. یک انسان هستی 4.الان داری پست منو میخونی […]
ژوئن 17, 2020

سایکوتون

روانشناس : خوب می خوام یکی از فانتزی های ذهنیت رو برام بگی بیمار :یکی از فانتزیام اینه که وقتی میخوابم بابام نه تنها کولر رو […]